Algemene voorwaarden

Welkom bij uw honden uitlaatservice

Algemene voorwaarden

Rechten en plichten eigenaar van de hond
• De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen cocktail- en kennelhoest;
• De eigenaar van de hond zorgt maandelijks voor de preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen;
• De hond moet goed kunnen luisteren, goed de basiscommando’s kennen en goed los kunnen lopen;
• De hond moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
• Indien acute medische zorg tijdens of na de wandeling noodzakelijk is voor de hond, machtigt de eigenaar van de hond hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten om op kosten van deze eigenaar van de hond de nodige medische kosten te verschaffen. Ongeacht welke dierenarts, want wij gaan direct naar een dierenarts die op dat moment beschikbaar is. Deze kosten zijn direct voor de eigenaar van de hond. Er zal wel altijd geprobeerd worden om eerst contact met de eigenaar te zoeken. Mocht deze niet bereikbaar zijn of er is mega spoed en een medische ingreep is nodig, dan is hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten door de eigenaar gemachtigd om direct medische zorg toe te laten voor de hond;
• De eigenaar van de hond dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
• De klant accepteert dat de honden bij thuis komst nat en vies kunnen zijn en treft hier eventuele maatregelen voor (Bench, handdoek) honden uitlaatservice Snuiten naar buiten tracht de honden zoveel mogelijk ”handdoek droog’’ af te leveren, maar de honden uitlaatservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de vies geworden hond en alles wat daar uit voorkomt.
• De eigenaar van de hond legt altijd een handdoek klaar voor de uitlaatservice
• Honden jonger dan een half jaar kunnen ter voorkoming van overbelasting van spieren en gewrichten niet mee. Honden die niet binnen de groep passen zoals bijvoorbeeld vecht-rassen nemen wij niet mee. We hebben het liefst honden die geholpen zijn.
• De klant heeft een geldige WA verzekering waarin ook de hond/honden zijn opgenomen.
• Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient besmetting en loopsheid te melden.
• Vakanties dienen minimaal vier weken door de klant voor aanvang bekend worden gemaakt
• U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald. Na opzegging zal de plek in de groep en in de auto niet worden
vrijgehouden.

Rechten en plichten Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten
• De honden uitlaatservice komt voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de klant tot een mondeling voorstel voor het gebruikmaken van de honden uitlaatservice.
• De hond wordt op afgesproken dagen uitgelaten in groepsverband, en in overleg op andere dagen.
• De hond wordt minimaal 45 minuten uitgelaten in groepsverband, maar door ophalen en wegbrengen is uw hond langer van huis
• Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten is op officiële feestdagen gesloten, deze worden niet verrekend. In de zomer schoolvakantie zijn wij meestal 3 a 4 weken gesloten. Ook met kerst zijn wij gesloten. Vakanties worden door Snuiten naar buiten zoveel mogelijk van te voren aangegeven aan de klant, dit wordt verrekend;
• Vakantie en evt. vrije dagen worden minimaal 4 weken van te voren bekend gemaakt aan de klant. De klant moet eveneens 4 weken van te voren de vakantie melden.
• Bijzondere omstandigheden waardoor niet kan worden gelopen worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de klant.
• Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten behoudt zich te allen tijde het recht om bij calamiteiten, zoals code rood of andere zware weersomstandigheden, de wandeling op te zeggen of in te korten. Dit wordt niet verrekend.
• Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten behoudt zich ten alle tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. De eigenaar van de hond kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten
• Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);
• Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten heeft het recht de hond los te laten lopen. De hond die meegaat moet ook los kunnen lopen en de basis commando’s goed kennen;
• Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten behoudt zich het recht om honden uit te sluiten wegens onacceptabel gedrag, hiervoor zal wel eerst contact opgenomen worden met de eigenaar;
• Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten behoudt zich het recht om de hond (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt dat de hond een ziekte, vlooien, etc heeft of loops is;
• Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten behoudt zich het recht om honden te weigeren in de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maakt voor de groep van hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten
• De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en weer afgeleverd op het afgesproken adres door hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten
• De honden uitlaatservice kan ten alle tijden de service annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte en privé/familie omstandigheden) . Wandelingen worden dan niet gefactureerd aan de klant. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op de honden uitlaatservice verhaald worden
• Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt de klant de sleutel terug

• Betalingsvoorwaarden:
• Betalingen vinden altijd vooraf plaats, dus voor aanvang van een nieuwe maand of start van de wandeling.
• De klant betaalt altijd voor 4 weken per maand. Is de maand langer dan betaal je deze dagen niet.
• Honden uitlaatservice Snuiten naar buiten hanteert een vast maandbedrag. Hierbij betaald u elke maand hetzelfde, vaste bedrag, ongeacht wanneer u op vakantie gaat.
• Betalingen moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur geschieden.
• Indien de klant de betalingstermijn laat verstrijken zonder betaling, volgt een herinnering. Deze dient binnen 10 dagen te worden voldaan.
• Indien betaling na de betalingsherinnering niet is voldaan, volgt een ingebrekestelling, vermeerderd met €15,00 administratiekosten. De betaling inclusief de administratiekosten dient binnen 10 dagen te voldaan.
• Indien na de betalingsherinnering de factuur niet is voldaan, word de uitlaatservice gestaakt, en een incasso bedrijf ingeschakeld. Incassokosten komen voor rekening van de eigenaar van de hond.
Honden uitlaatservice Snuiten naar buiten betaalt het resterende bedrag wat nog open staat nooit terug, mocht de overeenkomst eindigen om wat voor reden dan ook.

Aansprakelijkheid
• De klant blijft ten alle tijden aansprakelijk als eigenaar van de hond ook als de hond losloopt/ iets verkeerd eet en de schade die de hond toebrengt aan andere honden, personen, eigendommen, medewerkers en eigenaren van Snuiten naar buiten.
• In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Daarbij is de honden uitlaatservice niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van de hond.
• De honden uitlaatservice is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade aan de hond door ziekte, letsel en/of andere aandoeningen die de hond tijdens de wandeling of vervoer oploopt. de honden uitlaatservice zal te allen tijde alles in het werk stellen om ziekte, letsel en/of andere aandoeningen te voorkomen. Hondenuitlaatservice Snuiten naar buiten is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan/door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derde worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald;
• De huissleutels van de klant in het bezit van de honden uitlaatservice worden zorgvuldig bewaard. Afspraken betreffende de huissleutels zijn opgenomen in bijlage 2 Het sleutelcontract.

Klachten
• Een klacht dient binnen 24 uur telefonisch of binnen 48 uur schriftelijk gedeeld te worden met de honden uitlaatservice
• De honden uitlaatservice zal binnen 24 uur reageren op de klacht en, binnen alle redelijkheid en billijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing bieden.
• Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Indien deze deskundigen het niet eens kunnen worden, wordt met wederzijdse overeenstemming een derde deskundige aangewezen.

"Van uitlaat service tot dag opvang. Snuiten naar buiten beschikt over benodigde kennis en ervaring om elk hond een dol gelukkige dag bezorgen."